Voorzitter Henri Dequeker stopt.

Voorzitter Henri Dequeker geeft het Voorzitterschap van Tuinhier Roeselare door aan Marc Deseyn.

Het eindejaarsamenzijn, de fameuze koffietafel 2014 zullen wij niet licht vergeten. Eerst was er het goed gesmaakte optreden van Wim en Trui Chielens uit Reningelst. Vader en dochter brachten pakkende verhalen over de mensen uit de Westhoek die de oorlogsellende meemaakten, zo dicht bij het front. Deze verhalen werden ingekleurd met poëzie en mooie liederen. Het was een pakkend optreden.

Daarna volgde een exclusieve proeverij van ‘de Ieperse Kattenklauw’. Dit is een lekkernij van bakker Dequeker (zoon van) aan de Rijselstraat te Ieper. De koffie en het gezelschap verhoogden de gezelligheid en de goede sfeer.

Tijdens de jaarlijkse koffietafel werd Henri Dequeker gehuldigd voor zijn 25 jaren voorzitterschap.

Hij volgde in 1989 André Vanhooren, leraar tuinbouwschool op als voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Natuur-en Tuinliefhebbers. In 2014 werd de nieuwe naam “Tuinhier”.

Gedurende 25 jaren was Henri de trekker. Samen met een hard werkend bestuur konden de leden rekenen op een permanente werking van voordrachten, reizen, bedrijfsbezoeken, cultuur, enz..

Het bestuur was en is een hechte vriendengroep waarbij in een familiale sfeer alle taken verdeeld worden.

De heer Bart Naeyaert, Bestendig afgevaardigde van de Provincie West-Vlaanderen en Landelijk voorzitter van ‘Tuinhier’ kwam Henri danken voor zijn mateloze inzet voor Tuinhier. Net zoals Henri komt Bart ook uit een landbouwersgezin. Bart prees het vele werk als vrijwilliger, de natuurgevoeligheid en het belang dat Henri hecht aan het gezondheidsaspect van tuinieren. Onze uittredende voorzitter Henri ontving dan ook het welverdiende Gulden Ereteken van de Provincie West-Vlaanderen.IMG_9071

Ook de heer Schepen van Cultuur, Ruimtelijke planning, Economie en Werk Kris Declercq van Roeselare was graag aanwezig om onze voorzitter Henri te huldigen namens de Stad. Hij loofde de zeer uiteenlopende inzet, naast zijn inzet voor de tuinvereniging, voor de Stad en de wijkwerking. Zo was Henri o.a. pionier bij de inrichting van de Rodenbachstoeten, de uitbouw van de wijkschool en het wijkhuis ‘tSchuurtje. Verleden jaar reeds ontving Henri het Ereteken van Cultuurverdienste op het Stadhuis. Vandaag overhandigde de Schepen het Stadsdiploma namens de Stadsgemeenschap uit erkentelijkheid.

Namens het Bestuur werd de Johanna, Henri’s echtgenote, in de bloemetjes gezet want :”…achter iedere grote man staat een sterke vrouw” Al die jaren werkte Johanna ook mee in het Bestuur van Tuinhier. Vermits Henri sterk geboeid is door de geschiedenis kreeg hij als geschenk enkele recente werken omtrent de oorlog om en rond de streek van Ieper.

IMG_9076In zijn afscheidswoordje prees Henri al zijn medebestuursleden en wenste zijn opvolger dezelfde goede geest en samenwerking.

Tenslotte dankte de nieuwe voorzitter Marc Deseyn allen die deze mooie namiddag ingericht hadden en wenste Erevoorzitter Henri nog vele leuke jaren in het Bestuur van Tuinhier.DSC_0072