Basiscursus moestuinier

Ben je een leek of specialist is je moestuin? Wil je alles leren of wens je een opfrissing?

Weldra start onze eerste sessie moestuinieren. Een 4-deling cursus uitgelegd door een professionele moestuinier.
Diverse zaken komen hier zeker aan bod:

  • Je bodem leren kennen: wat is zure grond en hoe gaan we hiermee om
  • Wat staat er nu op een zak meststoffen: N-P-K : uitleg over bemesting
  • Teeltwissel of vruchtafwisseling
  • Plant- en zaai schema voor de moestuin
  • Biodiversiteit? Wat is datte?
  • Bespreking van groenten en fruit
  • … en nog veel meer

Een reactie plaatsen