Qr-code

Beste mensen

Groot nieuws! Vanaf nu heeft Tuinhier Roeselare ook een Qr-code. 

Test hem nu en laat een bericht achter op onze facebookpagina. 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

voordracht : Witloof zelf kweken 22 okt. 10 uur Pittem.

Voordracht: Witloof zelf kweken op de witloofboerderij van Hans Vandewalle, Puttensdreef 1 te PITTEM. (juist buiten centrum richting Tielt).  Leden gratis, niet-leden 2 euro. Lesgever: Robrecht Sarrazyn (adviseur bij Inagro). Mogelijkheid tot carpoolen , we kunnen verzamelen aan de CM (Mandellaan 79 Roeselare) om 9u30  ( 1 euro / persoon). Geef een seintjhe aan Walter stock onze secretaris 051/221246  ( walterstockvantomme@gmail.com )

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Voorzitter Henri Dequeker stopt.

Voorzitter Henri Dequeker geeft het Voorzitterschap van Tuinhier Roeselare door aan Marc Deseyn.

Het eindejaarsamenzijn, de fameuze koffietafel 2014 zullen wij niet licht vergeten. Eerst was er het goed gesmaakte optreden van Wim en Trui Chielens uit Reningelst. Vader en dochter brachten pakkende verhalen over de mensen uit de Westhoek die de oorlogsellende meemaakten, zo dicht bij het front. Deze verhalen werden ingekleurd met poëzie en mooie liederen. Het was een pakkend optreden.

Daarna volgde een exclusieve proeverij van ‘de Ieperse Kattenklauw’. Dit is een lekkernij van bakker Dequeker (zoon van) aan de Rijselstraat te Ieper. De koffie en het gezelschap verhoogden de gezelligheid en de goede sfeer.

Tijdens de jaarlijkse koffietafel werd Henri Dequeker gehuldigd voor zijn 25 jaren voorzitterschap.

Hij volgde in 1989 André Vanhooren, leraar tuinbouwschool op als voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Natuur-en Tuinliefhebbers. In 2014 werd de nieuwe naam “Tuinhier”.

Gedurende 25 jaren was Henri de trekker. Samen met een hard werkend bestuur konden de leden rekenen op een permanente werking van voordrachten, reizen, bedrijfsbezoeken, cultuur, enz..

Het bestuur was en is een hechte vriendengroep waarbij in een familiale sfeer alle taken verdeeld worden.

De heer Bart Naeyaert, Bestendig afgevaardigde van de Provincie West-Vlaanderen en Landelijk voorzitter van ‘Tuinhier’ kwam Henri danken voor zijn mateloze inzet voor Tuinhier. Net zoals Henri komt Bart ook uit een landbouwersgezin. Bart prees het vele werk als vrijwilliger, de natuurgevoeligheid en het belang dat Henri hecht aan het gezondheidsaspect van tuinieren. Onze uittredende voorzitter Henri ontving dan ook het welverdiende Gulden Ereteken van de Provincie West-Vlaanderen.IMG_9071

Ook de heer Schepen van Cultuur, Ruimtelijke planning, Economie en Werk Kris Declercq van Roeselare was graag aanwezig om onze voorzitter Henri te huldigen namens de Stad. Hij loofde de zeer uiteenlopende inzet, naast zijn inzet voor de tuinvereniging, voor de Stad en de wijkwerking. Zo was Henri o.a. pionier bij de inrichting van de Rodenbachstoeten, de uitbouw van de wijkschool en het wijkhuis ‘tSchuurtje. Verleden jaar reeds ontving Henri het Ereteken van Cultuurverdienste op het Stadhuis. Vandaag overhandigde de Schepen het Stadsdiploma namens de Stadsgemeenschap uit erkentelijkheid.

Namens het Bestuur werd de Johanna, Henri’s echtgenote, in de bloemetjes gezet want :”…achter iedere grote man staat een sterke vrouw” Al die jaren werkte Johanna ook mee in het Bestuur van Tuinhier. Vermits Henri sterk geboeid is door de geschiedenis kreeg hij als geschenk enkele recente werken omtrent de oorlog om en rond de streek van Ieper.

IMG_9076In zijn afscheidswoordje prees Henri al zijn medebestuursleden en wenste zijn opvolger dezelfde goede geest en samenwerking.

Tenslotte dankte de nieuwe voorzitter Marc Deseyn allen die deze mooie namiddag ingericht hadden en wenste Erevoorzitter Henri nog vele leuke jaren in het Bestuur van Tuinhier.DSC_0072

Posted in bestuur | Leave a comment

Basiscursus moestuinier

Ben je een leek of specialist is je moestuin? Wil je alles leren of wens je een opfrissing?

Weldra start onze eerste sessie moestuinieren. Een 4-deling cursus uitgelegd door een professionele moestuinier.
Diverse zaken komen hier zeker aan bod:

  • Je bodem leren kennen: wat is zure grond en hoe gaan we hiermee om
  • Wat staat er nu op een zak meststoffen: N-P-K : uitleg over bemesting
  • Teeltwissel of vruchtafwisseling
  • Plant- en zaai schema voor de moestuin
  • Biodiversiteit? Wat is datte?
  • Bespreking van groenten en fruit
  • … en nog veel meer
Posted in cursus, moestuin, voordracht | Leave a comment

Roeselare start in lente met eerste volkstuintjes

Wallemeers krijgt als eerste wijk volkstuinen op oud voetbalveld

Volkstuinieren is in Roeselare geen traditie. Daar zou binnenkort wel verandering in kunnen komen. De stad wil in eerste instantie 2.200 vierkante meter in Wallemeers ombouwen tot een groepstuin. Daarvoor wordt de hulp ingeschakeld van TuinHier. De eerste volkstuin van de stad moet ruimte bieden aan 25 gebruikers. Die zullen kunnen tuinieren in een gezamenlijke tuin met bloemen, fruit, bessen en serre, en krijgen ook een individueel perceel toegewezen.

‘Studies tonen aan dat hier een nood is aan volkstuintjes. Roeselare is een van de weinige steden waar er geen gedeelde tuinen zijn. Bovendien zitten het tuinieren en de ecologische beweging in de lift. Dat merk je bijvoorbeeld op televisie met programma’s en rubrieken over daktuinen, moestuinen of minituinen’, zegt schepen van Groen- en Natuurontwikkeling Filiep Bouckenooghe (Groen). ‘Er is natuurlijk ook het sociale aspect. Door het tuinieren worden contacten gelegd. Zo kunnen er bijvoorbeeld lessen tuinieren gegeven worden in het buurthuis.’

De eerste volkstuin komt in de wijk Wallemeers. Daar bevinden zich al een buurthuis, speelplein en tennisvelden, maar achteraan ligt een braak stuk grond. Dat was ooit een voetbalpleintje, maar wordt binnenkort een groentetuin. Er is plaats voor 25 tuiniers. Als de vraag groter is dan het aanbod, worden deelnemers geselecteerd op basis van de nabijheid van hun woning bij de volkstuin en van de buitenoppervlakte die ze thuis ter beschikking hebben. Maandag 8 september is er een eerste infoavond. Geïnteresseerden kunnen zich meteen melden. Vanaf 1 januari 2015 zullen de contracten ingaan en voorjaar volgend jaar kan er dan gewerkt worden in de tuin.

Als het concept aanslaat, volgen ook andere wijken. Mogelijke kanshebbers voor een eigen volkstuin is de nieuwe wijk in de Gitsestraat en de omgeving van de nieuwe stedelijke begraafplaats. ‘Ook het Miummm toont interesse om op hun gebouwen een daktuin te installeren’, zegt Bouckenooghe.

Posted in Uncategorized | Leave a comment